Moolbike

Všeobecné podmínky

Základní informace

Naším základním cílem je maximální spokojenost zákazníka. Tomuto cíli podrizujeme veškerou naší cinnost i chování našich pracovníku. Na zakoupené zboží se vztahuje zárucní lhuta 2 roky. Zboží je možné do 14 dní vrátit bez udání duvodu a peníze dostane zpet. Za všech okolností se snažíme vyjít Vám vstříc!

Prodávající

Atrex spol. s.r.o.

IC: 49434519

DIC: CZ49434519

Tel.: 731630925

e-mail: atrex@atrex.cz

Kupující – zákazník

Fyzická nebo právnická osoba, která uskutecní závaznou objednávku zboží z nabídky. Aktuální nabídka zboží je uverejnena na internetových stránkách provozovatele. www.atrex.cz

Zabezpecení a ochrana osobních údaju

Prodejce prohlašuje, že veškeré informace týkající se zákazníka a jeho transakcí uskutecnených na internetových stránkách provozovatele jsou zabezpecené proti zneužití a bez souhlasu zákazníka nebudou predány dál tretí osobe.

Objednávka

Kupní smlouva vzniká na základe závazné objednávky na jejímž základe je následne realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli prijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: jméno a adresu kupujícího, množství požadovaných kusu presne specifikovaného zboží, požadovaný zpusob platby, zpusob dodání zboží, cenu za zboží a prepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obe strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v dobe objednání. V prípade nákupu specifického zboží "na objednávku", které je nutné na prání zákazníka obstarat, muže prodávající požadovat zálohu až do výše 100% kupní ceny.

Ceny zboží

Ceny zboží jsou v kamenné prodejne stejné jako na internetu. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Aktuální ceny jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího. Na nekteré druhy zboží muže probíhat sleva, která je vždy casove omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno.

Informace o zboží

Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedné na techto internetových stránkách vycházejí z informací výrobcu a mohou se v prubehu casu menit. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v prípade potreby aktualizovat ci zmenit. Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny.

Platba za zboží a expedice

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:
Hotově – v kamenné prodejně
Na dobírku – příslušnou částku zaplatí kupující při převzetí zásilky od dopravce
Bankovním převodem předem – kupující převede celou částknu na bankovní účet prodejce, který je vedený u společnosti Česká spořitelna a. s. V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce.

Dodání zboží

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího, je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad. Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího po celé České a Slovenské republice. Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku v sekci Doprava.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována a pokud nebyla přijata záloha. Zrušení se provádí telefonicky na 603868499. V případě, že zásilka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši 250,- Kč. V takovém případě je nutné ze strany prodávajícího doložit skutečnost, že zásilky byla expedována.Pokud kupující zruší objednávku, na kterou je vystavena záloha, nemá právo na vrácení zálohy.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech: Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné. Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Změny specifikací

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit informace o
produktech uvedených na webové stránce či v tištěné brožuře, včetně vybavení,
specifikací, modelů, barev a materiálů.

Možnost vrácení zboží

Zboží je možné vrátit bez udání důvodů do 14 dní ode dne převzetí zboží. Možnost vrácení se nevztahuje na zboží, které obvykle není skladem a bylo dodáno na konkrétní objednávku. Vrátit lze pouze zboží ve 100% stavu včetně nepoškozených obalů a příslušenství. Pokud se na zboží projeví jakákoliv závada, je nutné postupovat dle reklamačního řádu. Kupujícím uhrazené náklady na expedici se nevrací. Postup při vrácení zboží: Kupující informuje prodávajícího o svém požadavku vrátit nebo vyměnit zboží na tel. 603868499 (Po-Pá 10-17h) Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží na adresu prodávajícího (včetně kopie dokladu o zakoupení – paragon nebo faktura). V žádném případě neposílejte zboží na dobírku. V takovém případě nemůžeme zásilku přijmout. Po obdržení kompletního a nepoškozeného, původně zakoupeného zboží včetně kopií dokladů o zakoupení, vystaví prodávající dobropis. Tento dobropis zašle nebo předá kupujícímu do vlastních rukou. Po obdržení kupujícím podepsaného dobropisu vrátí prodávající kupujícímu dobropisovanou částku v hotovosti na prodejně nebo převodem na účet.

REKLAMACE

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme pouze kvalitní zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru cena/kvalita. Jestliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupuje prosím podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena. V každém případě se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat!

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Pokud kupující zjistí až po zaplacení a rozbalení, že je zásilka poškozena, kontaktuje reklamační oddělení. Veškeré zboží je pojištěno a v případě poškození při dopravě bude po navrácení zásilky zákazníkovi dodán zdarma nový výrobek.

Závada při prvním použití výrobku

Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající rychlé řešení reklamace výměnou za nový, bezvadný kus při splnění následujících bodů:

  • Zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující.
  • Dané zboží je na prodejně či skladem (jinak se řeší reklamace dohodou).

Reklamace v záruční době

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil. Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje. Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci. Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci

Pro rychlé vyřízení reklamace nejprve nahlaste závadu v uvedenou dobu na níže specifikovaný kontakt. Následně zboží k reklamaci předejte osobně v naší kamenné prodejně, nebo zašlete poštou na její adresu: Atrex s.r.o. Gajdošova 4392/7, Brno 61500. Nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu. Upozornění: Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout. V případě, že zasíláte poštou zboží k oprávněné reklamaci na vlastní náklady, je možné požadovat slevu při dalším nákupu v hodnotě dopravného. V takovém případě je třeba výši dopravného doložit dokladem o zaplacení ( např. podacím lístkem).

Nahlašování reklamací

Atrex - Josef Lebl
Příjem reklamací: Po-Pá 9-17 hod
Tel.: +420 603868499
e-mail: atrex@atrex.cz

 

ATREX cyklosport © 2023, Created by it2b s. r. o.